ASGP 1973, Vol. 43, 2

Ahmed Mahmood
Petrology of the teschenitic rock series from the type area of Cieszyn (Teschen) in the Polish Carpathians - 153-216
Petrologia skał cieszynitowych z okolic Cieszyna (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Kostecka
Some remarks concerning syntaxial overgrowth on echinoderm fragments in Middle Triassic limestones - 217-226
Uwagi na temat wzrostu kalcytu w ciągłości optycznej z fragmentami szkarłupni (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Czarniecki
Goniatyty wapienia węglowego z Gałęzic - 227-248
Goniatites from Carboniferous Limestones at Gałęzice (Holy Cross Mountains) (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej J. Krawczyk & Ksenia Mochnacka
Statystyczne badania cech jakościowych okruszcowania skał rejonu izerskiego - 249-272
Statistical studies of qualities of mineralizes rocks of the Izera Region (Sudety Mts) (Summary)
Article Full Text, PDF

Konrad Konior & Elżbieta Turnau
Preliminary study of microflora from Lower Devonian deposits in the area of Bielsko-Wadowice - 273-282
Dotychczasowe wyniki badań mikroflorystycznych dewonu dolnego w obszarze Bielsko-Wadowice (Streszczenie)
Article Full Text, PDF