ASGP 1966, Vol. 36, 2

Stanisław Radwański
Facje osadowe i charakterystyka faunistyczna górnej kredy środkowych Sudetów - 99-119
Upper Cretaceous facies and faunas in the central part of the Sudety Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Pałys
O genezie solanek w górnym karbonie na Górnym Śląsku - 121-154
The origin of salt waters in the Upper Carboniferous of Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka & Rafał Unrug
Z badań nad strukturami sedymentacyjnymi i petrografią niektórych serii piaskowcowych z łupków menilitowych Karpat - 155-180
Sedimentary structures and petrology of some sandstone members of the Menillite beds, Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

O. S. Wiałow & B. T. Golew
Kriticzeskij obzor nowych ili maloizwiestnych swiedienij o nachodach Paleodictyonidae
Krytyczny przegląd nowych albo mało znanych form Paleodictyonidae (Streszczenie) - 181-198
Revue critique des formes nouvelles ou peu connues de Paleodictyonidae (Résumé)
Article Full Text, PDF

Piotr Roniewicz
Kilka propozycji terminologicznych z zakresu sedymentologii (stresz. referatu) - 199-200
Article Full Text, PDF

Andrzej Radwański
Kuliste struktury organiczne w osadach węglanowych (stresz. referatu) - 201-202
Article Full Text, PDF