ASGP 1966, Vol. 36, 1

Stanisław Dżułyński
Sedimentary structures resulting from convection-like pattern of motion - 3-21
O strukturach sedymentacyjnych związanych z niestatyecznym uwarstwieniem gęstościowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Halina Roszek & Anna Siedlecka
Wulkanity i osady permu nawiercone w Zbójniku koło Nieporaza (region śląsko-krakowski) - 23-39
Permian volcanites at Zbójnik near Nieporaz (Silesian-Cracow region) (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszka Szymakowska
Płaty magurskie z okolicy Jasła oraz ich stosunek do strefy przedmagurskiej - 41-63
Outliers of the Magura nappe in the Jasło area and their relation with the Fore-Magura series (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Stratygrafia anhydrytów Werra w rejonie Lubina i Sieroszowic (Monoklina Przedsudecka) - 65-78
Stratigraphy of the Werra-Anhydrites in the region of Lubin and Sieroszowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Karol Prohazka & Zofia Biernat
Zagadnienia migracja soli i niektórych pierwiastków w nadległe utwory kłodawskiego wysadu solnego na przykładzie otworu K-83a - 79-95
The problem of mgration of salt and some trace elements into the overlying formations of the bore-hole K 83 a of the Klodawa dome (Summary)
Article Full Text, PDF