ASGP 1965, Vol. 35, 4

Henryk Świdziński
Naturalne ekshalacje dwutlenku węgla w Karpatach Polskich - 417-429
Natural exhalations of carbon dioxide in the polish Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Janina Brzezicka
Wulkanity permskie z rejonu Wschowej (Monoklina Przedsudecka) - 431-441
Permian volcanites in the area of Wschowa (Fore-Sudetic Monocline) (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Matl
Pozycja stratygraficzna dwóch najwyższych poziomów morskich w warstwach brzeżnych (namur A) w rejonie rybnickim - 443-466
Position stratigraphique des deux niveaux marins les plus supérieurs des couches marginales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Czarniecki, Aleksandra Kostecka & Stanisław Kwiatkowski
Horridonia horrida (Sowerby) ze zlepieńców cechsztyńskich rejonu Gałęzic (Góry Świętokrzyskie) - 467-475
Horridonia horrida (Sowerby) from the Zechstein conglomerate at Gałęzice (Holy Cross Mountains, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Feliks Mitura & Stanisław Węcławik
Inoceramus regularis D’Orb. z warstw inoceramowych płaszczowiny magurskiej - 477-480
Inoceramus regularis D’Orb. des couches a Inocerames de la nappe de Magura (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński
Tadeusz Chlebowski (1908- 1961). Wspomnienie pośmiertne - 481-487
Tadeusz Chlebowski (1908- 1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Józef Premik (1890-1963) - 489-494
Józef Premik (1890-1963) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Roman Krajewski
Czesław Poborski (1916-1964) - 495-500
Czesław Poborski (1916-1964) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Feliks Rutkowski (1878-1964) - 501-506
Feliks Rutkowski (1878-1964) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
Pierwsze Kolokwium Mikropaleontologiczne Komisji Stratygraficznej Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji - 507-510
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe imienia Ludwika Zejsznera za lata 1962 i 1963 - 511-515
Laureaci: Ryszrad Gradziński (za rok 1962), Rafał Unrug i Henryk Tomczyk (za rok 1963)
Article Full Text, PDF

XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. - 517-519
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Katowicach, 1964 r. - 520
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w latach 1963 i 1964 - 521-532
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF | Part 3, PDF

Sekcja Sedymentologiczna Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Regulamin - 533
Article Full Text, PDF

Lista członków PTG stan na 31 grudnia 1964 r. - 535-556
Article Full Text, PDF