ASGP 1964, Vol. 34, 4

Elżbieta Morycowa
Polypiers de la klippe de Kruhel Wielki pres de Przemyśl (Tithonique supérieur, Carpathes polonaises) - 489-508
Korale ze skałki egzotykowej w Kruhelu Wielkim koło Przemyśla (górny tyton, Karpaty Polskie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski
Drobne struktury masywu górskiego Wielkiej Sowy - 509-542
Minor structures of the Wielka Sowa massif (Sowie Mounts, Sudeten) (Summary)
Article Full Text, PDF

Teresa Górecka & Tadeusz Gunia
Zagadnienie wieku wapieni krynoidowych z Chełmika na Dolnym Śląsku - 543-550
Probleme de l’âge des calcaiores a crinoides de Chełmik (Basse Silesie) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Paleogeografia cechsztynu Monokliny Przedsudeckiej - 551-577
Palaeogeographical characteristics of the Zechstein of the Fore-Sudetic Monocline (Summary)
Article Full Text, PDF

Theodor Neagu
Large size agglutinated Foraminifera from the Campanian of Rumania - 579-588
Duże otwornice aglutynujące z kampanu Karpat rumuńskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Don & Marian Dumicz
Budowa geologiczna południowej części obszaru górskiego Chasagtu-Chairchan-Uł w zachodniej Mongolii - 589-596

Article Full Text, PDF

Stefan Kozłowski & Stefan Śliwiński
Budowa geologiczna północnej części gór Chasagtu-Chairchan-Uł w zachodniej Mongolii - 597-604

Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Roman Kongiel (1904-1960) - 605-614
Roman Kongiel (1904-1960) - (Résumé)
Article Full Text, PDF

J. J. Głogoczowski & A. Warteresiewicz
Prof. dr Hugon Ludwik Piotrowski (1897-1962) - 615-619
Prof. dr Hugon Ludwik Piotrowski (1897-1962) - (Résumé)
Article Full Text, PDF

Irena Kardymowiczowa
Stanisław Małkowski (1889-1962) - 621-628
Stanisław Małkowski (1889-1962) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Domański & Władysław Piotrowicz
Profesor Włodzimierz Wawryk (1902-1963) - 629-632
Professeur Włodzimierz Wawryk (1902-1963) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Roman Osika
Zbigniew Mossoczy (1907-1963) - 633-636
Zbigniew Mossoczy (1907-1963)(Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński
Z życia towarzystw geologicznych krajów obozu socjalistycznego - 637-646
Sur la vie des sociétés géologiques des pays du camp socialist.(Résumé)
Article Full Text, PDF

XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Pieninach 19-21 września 1963 - 647-648.
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Szczawnicy, 1963 r. - 649-650
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. adm. 1962/63 - 651-659
Article Full Text, PDF

Wykaz zebrań naukowych, które odbyły się w okresie sprawozdawczym - 655
Article Full Text, PDF

Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 661-668
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa im. Ludwika Zejsznera Polskiego Towarzystwa Geologicznego – 669-670
Regulamin nagrody
Article Full Text, PDF