ASGP 1964, Vol. 34, 3

Anna Siedlecka
Osady permu na północno-wschodnim obrzeżeniu Zagłębia Górnośląskiego - 309-394
Permian in the north-eastern border of the Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz & Anna Siedlecka
Charakterystyka litologiczna wapieni wizeńskich w Czernej koło Krzeszowic - 395-423
Lithological profile of Dinantian limestones of Czerna near Krzeszowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Lorin R. Contescu
Essai de classification des Flyschs et de Molasses - 425-445
Próba klasyfikacji fliszu I molasy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Franciszka Szymakowska & Janina Morgiel
Margle fukoidowe senonu serii śląskiej w Kobylu - 447-477
Senonian fucoid marls in the Silesian series at Kobyle (Central Northern Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Kirklandia multiloba n.sp. – a jellyfish from the Carpathian Flysch - 479-486
Meduza z fliszu karpackiego – Kirklandia multiloba n.sp. (Streszczenie)
Article Full Text, PDF