ASGP 1963, Vol. 33, 4

Krzysztof Birkenmajer & Olga Pazdro
Wiek i pozycja geologiczna tzw. “warstw podfliszowych” Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski - 415-456
On the age and geological position of the so-called “Sub-Flysch Beds” of the Pieniny Klippen Belt of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Piotr Karnkowski
Uwagi o budowie geologicznej wschodniej części polskich Karpat fliszowych w świetle głębokich wierceń - 457-470
Remarques sur la structure géologique du Flysch de la partie orientale des Karpates Polonaises d’apres des farages profonds (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Fajklewicz
Geneza anomalii siły ciężkości z rejonu środkowej części Przedgórza Karpat - 471-491
Origin of garvity anomalies in the central part of the Fore-Carpathian Depression (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz & Wilhelm Krach
Dolny torton w Przeciszowie koło Oświęcimia - 493-515
Le Tortonien inférieur a Preciszów pres d’Oświęcim (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zofia Kita
Analiza palynologiczna osadów mioceńskich odwiertu Kłaj 1 - 517-526
Palynological analysis of Tortonian deposits from the bore-hole Kłaj I (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
W pięćdziesięciolecie pracy Kazimierza Wójcika o jurze Kruhela Wielkiego pod Przemyślem - 527-532
50th anniversary of the “Jurassic of Kruhel near Przemyśl” by Kazimierz Wójcik (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Szaflarski
Francuski mineralog F. S. Beudant na początku XIX wieku w Tatrach - 533-538
F. S. Beudant’s excursion to the Tatra Mountains in 1818 (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Prof. dr Bronisław Halicki (1902-1962) - 539-547
Prof. dr Bronisław Halicki (1902-1962) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów PTG w Sanoku, 1961 r. - 549-550
Article Full Text, PDF

XXXV Zjazd PTG w Kielcach 16-19 września 1962 r. - 551-560
XXXV Réunion de la Société Géologique de la Pologne a Kielce (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w r. adm. 1961/62 - 561-565
Article Full Text, PDF

Wykaz zebrań naukowych, które odbyły się w okresie sprawozdawczym - 565
Article Full Text, PDF