ASGP 1961 for 1960, Vol. 30, 4

Sprawozdanie z XXXII Zjazdu Naukowego Pol­skiego Towarzystwa Geologicznego w Tatrach i Podhalu, 1959 r. - 347-350
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Rozwój paleogeograficzny Tatr - 351-387
Évolution paléogéographique des Tatras (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Sokołowski
Uwagi o wynikach nowych badań nad tektoniką Tatr - 389-412
Remarks of the new researches on the tectonic in the Tatra Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Z. Kotański, E. Passendorfer & S. Sokołowski (red.)
Przewodnik do tras wycieczkowych XXXII Zjazdu PTG w Zakopanem w 1959 r. - 413-495
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. admin. 1958/59 - 497-504
Article Full Text, PDF