ASGP 1959, Vol. 29, 3

Henryk Jurkiewicz
Poziomy otwornicowe paleogenu wschodniej części jednostki śląskiej - 235-263
Microfaunal correlation in the Paleogene of the eastern part of the Silesian nappe (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Eugeniusz Głowacki
Skały egzotyczne z warstw istebniańskich w Jankowej w Karpatach Środkowych - 265-280
Exotic rocks from the Istebna beds of Jankowa (Middle Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Piotr Karnkowski
Budowa geologiczna antykliny Jankowej - 281-296
Jankowa anticline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF