ASGP 1957 (for 1956), Vol. 26, 3

Wiesław Nowak
Kilka hieroglifów gwiaździstych z zewnętrznych Karpat fliszowych - 187-224
Quelques hiéroglyphes étoilées des Karpates de Flysch extérieures (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Andrzej Radomski
Zagadnienie żył klastycznych w osadach fliszowych na tle sedymentacji fliszu karpackiego - 225-264
Clastic dikes in the Carpathian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Jan Kinle
O zagadkowych hieroglifach organicznych na górnych powierzchniach piaskowców beloweskich - 265-271
Problematic hieroglyphs of probable organic origin from the Beloveža beds (Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF