ASGP 1957 (for 1955), Vol. 25, 4

Anna Czekalska & Bogumił Krygowski
Przewodnik do wycieczek XXVIII Zjazu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w r. 1955 w Szczecinie - 339-367
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Stanisław Staszic (1755-1826) - 369-376
Stanisław Staszic (1755-1826) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
Józef Krzyżkiewicz (1890-1955) - 377-380
Józef Krzyżkiewicz (1890-1955) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Krajewski
Joachim Hempel (1884-1955) - 381-385
Joachim Hempel (1884-1955) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1954/1955 - 387-391
Article Full Text, PDF

Wykaz prac zawartych w T. I-XXV Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 397-424
Article Full Text, PDF

Spis czasopism krajowych i zagranicznych biblioteki P.T.G. - 425-448
Article Full Text, PDF

Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 449-452
Article Full Text, PDF

Lista członków P.T.G. (stan na 30 czerwiec 1956 r.) - 453-467
Article Full Text, PDF