ASGP 1956 (for 1955), Vol. 25, 2

Wilhelm Krach
Materiały do znajomości miocenu Polski. Część I - 105-120
Matériaux pour la connaissance du Miocene de Pologne. I-ere partie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Klimek
Występowanie dolomitów w wapieniu węglowym na północno-wschodnim skrzydle antykliny Dębnika - 121-133
The occurrence of dolomites in Coal Limestone in the north eastern limb of Dębnik Anticline (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Glony wapienne eocenu Tatr - 135-158
The calcareous algae of the Tatra Eocene (Summary)
Article Full Text, PDF