ASGP 1956 (for 1954), Vol. 24, 4

Walery Goetel
Polskie Towarzystwo Geologiczne w 10-leciu Polski Ludowej - 409-419
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Przewodnik wycieczki w Karpaty Wadowickie XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 421-433
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński
Przewodnik wycieczki na południowy brzeg Wyżyny Krakowskiej XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 435-448
Article Full Text, PDF

Stanisław Siedlecki
Przewodnik wycieczki w okolice Krzeszowic i Chrzanowa XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 449-462
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie - 463-465
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z walnego zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie, 1954 r. - 465-466
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1953/54 - 466-471
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF