ASGP 1954 (for 1952), Vol. 22, 3

Jan Kuhl
Przyczynek do poznania tufogenicznych skał karbonu Górnego Śląska - 187-209
Tuffogenic rocks in the Carboniferous of Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan J. Głogoczowski
Charakterystyka limonitów krajowych przy pomocy analizy termicznej różnicowej - 211-221
Thermal differential analysis of Polish limonites (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wieser
Skały magmowe Bachowic - 223-275
The igneous rocks of Bachowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Tyniec
Pegmatyt turmalinowy z zachodnich Prakarpat - 277-287
Tourmaline pegmatite from the Western Pre-Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan J. Głogoczowski
Badania krajowych skał ilastych przy pomocy analizy termicznej - 289-318
Investigations of Polish Clayey rocks by means of differential thermal analysis (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wieser
O uproszczonej, immersyjnej metodzie określania współczynników załamania światła minerałów i cieczy, przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego - 319-338
Simplified immersion method for determining refractive indices of minerale and liquids by means of a polarization microscope (Summary)
Article Full Text, PDF

F. Zastawniak
Badanie stopów platyny jodową cieczą probierczą - 339-352
Assaying of platinum alloys by means of the iodine testing method (Summary)
Article Full Text, PDF

E. Piekarska, & Antoni Gaweł
Heulandyt z Rudna koło Krzeszowic - 353-373
Heulandite from Rudno (Cracow district) (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Charakterystyka dwóch asfaltytów przy pomocy analizy termicznej różnicowej - 375-397
Thermal differential analysis of two asphaltites (Summary)
Article Full Text, PDF