ASGP 1952 (for 1951), Vol. 21, 3

Stanisław Radwański
Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w północnej części niecki Śródsudeckiej w roku 1948 - 279-293
Geological investigation in the Northern Part of the Intra-Sudetian Trough in 1948 (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Zagadnienie utworów dewońskich i diabazów w Strumyku na północ od Wałbrzycha (Sudety Środkowe) - 295-310
The Upper Devonian and the diabases in the locality Strumyk North of Wałbrzych (Central Sudeten) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Uwagi o niektórych przedstawicielach fauny borealnej w jurze krakowsko-częstochowskiej - 311-318
Remarques sur certains representants de la faune boreale dans le Jurassique de Cracovie-Częstochowa (Résumé)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wieser
Ofiolit z Osielca - 319-327
The ophiolite from Osielec (Summary)
Article Full Text, PDF

Rajmund Galon
Stratygrafia plejstocenu dolnego Powiśla w świetle nowych prac - 329-336
Some remarks on the stratigraphy of the Pleistocene in the Lower Vistula area (Summary)
Article Full Text, PDF