ASGP 1952 (for 1951), Vol. 21, 2

Stanisław Dżułyński
Powstanie wapieni skalistych jury krakowskiej - 125-180
The origin of the Upper Jurassic limestones in the Cracow area (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Mszywioły z piasków heterosteginowych na obszarze krakowsko-miechowskim - 181-234
Les Bryozaires des sables a Heterostegina aux environs de Cracovie et Miechów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer
W sprawie morskiego miocenu na Podhalu - 235-278
La question du Miocene marin de Podhale (Résumé)
Article Full Text, PDF