ASGP 1951 (for 1950), Vol. 20, 1-2

Antoni Gaweł
Dwadzieścia lat Zakładu Mineralogicznego U. J. pod kierownictwem śp. prof. dr Stefana Kreutza - 1-4
L’Institut de Minéralogie de l’Université des Jagellons sous la direction du Prof. S. Kreutz (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zbiór prac Zakładu Mineralogicznego U. J. wykonanych pod kierunkiem śp. prof. dr St. Kreutza - 5-10
Travaux de l’Institut Minéraklogique de l’Université des Jagellons éxecutés sous la direction du prof. S. Kreutz
Article Full Text, PDF

W. Wątocki
Żyły mineralne na Ornaku w Tatrach Zachodnich - 11-60
Ore veins on Ornak in the Western Tatra Mountains (Summary)
Article Full Text, PDF

A. Szubartowski
Glaukonit z fliszu karpackiego - 61-78
Glauconie du Flysch des Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

J. Nytko-Bocheńska
Przyczynek do petrografii Gór Hnileckich (Spisko-Gemerskich) - 79-116
Contribution a la petrographie des montagnes de Hnilec (Résumé).
Article Full Text, PDF

F. Zastawniak
Zależność składu chemicznego biotytów tatrzańskich od składu chemicznego skał macierzystych - 117-158
Chemical composition of biotytes in different rocks of the Tatra Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

A. Siegel
Skała diabazowa jako ‹‹egzotyk›› w kredowych utworach karpackich - 159-168
Diabase exotoque dans le Crétacé des Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
O procesach sylifikacji w karpackich utworach fliszowych - 169-191
La silification dans le flysch Karpatique (Résumé)
Article Full Text, PDF

P. Kruk
Sporządzanie płytek cienkich z utworów sypkich - 193-196
Preparation des plaques minces des roches non coherantes et meubles (Résumé)
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism biblioteki Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 197-206
Article Full Text, PDF

Lista członków P. T. G. - 207-212
Article Full Text, PDF