ASGP 1946, Vol. 16

Pamieci Prof. Dr Jana Nowaka długoletniego swego prezesa tom ten poświęca Polskie Towarzystwo Geologiczne
Société Géologique de Pologne dédie ce volume a la memoire du Prof. Dr jan Nowak son président 1936-1940

Od Zarządu P. T. G. - VII-X
Du Bureau de la Soc. Géol. de Pologne
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Stratygrafia fliszu Karpat polskich na podstawie dużych otwornic - 1-52
La stratigraphie du Flysch des Karpates centrales polonaises basée sur les grands Foraminiferes (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Zarys budowy geologicznej Wilna i okolicy - 53-125
Sur la structure géologique de Wilno et de ses environs (Résumé)
Article Full Text, PDF

Alfred Jahn
Stratygrafia czwartorzędu w dorzeczu Bugu - 126-138
Stratigraphy of the Quaternary deposite in the Bug-river basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Różkowska
Koralowce Rugosa z gotlandu Podola. Część I Mazurówka - 139-158
The Silurian Rugose Corals from Podolia. I part Mazurówka (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Smulikowski
O dolomicie z Imielina na Górnym Śląsku - 159-168
On the dolomite of Imielin (Upper Silesia, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer & Jan Zabłocki
O trzeciorzędowych i czwartorzędowych utworach brzegu Bałtyku, pomiędzy Wielką Wsią a Jastrzębią Górą - 169-176
Sur le Tertiaire et Quaternaire du bord baltique entre Wielka Wieś et Jastrzębia Góra (Résumé)
Article Full Text, PDF

Władysław Szafer
Zarys historii rozwoju flory Holarktydy - 177-242
Outline of the development of the Holarctic Flora (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego za okres 1945/46 - 243-247
Article Full Text, PDF

Lista członków P. T. G. - 248-252
Article Full Text, PDF