ASGP 1938 (for 1937), Vol. 13

Janina Syniewska
O faunie otwornicowej paleogeńskiego fliszu z Koniuszy koło Dobromila - 1-20
Sur la faune de Foraminiferes du flysch paléogene du Koniusza pres de Dobromil (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Zerndt
Vertikale Reichweite von Megasporentypen im Karbon des Bassin du Nord - 21-30
Pionowy zasięg megaspor w karbonie Bassin du Nord (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Czwartorzęd na przedgórzu arkuszy Sambor i Dobromil - 31-81
Quaternaire sur l’avant pays des feuilles Sambor et Dobromil (Résumé)
Article Full Text, PDF | Rys. 5, insertion after p. 81 | Rys. 7, insertion after p. 81

Krzysztof Beres
Profil dyluwjalny w Zielonkach - 82-97
Über ein Profil des Diluviums in Zielonki (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Konstanty Głażewski
Jura w Horodence i rozmieszczenie jury na Podolu - 98-103
Le Jurassique a Horodonka et la répartition du Jurassique en Podolie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Gołąb & Jarosław Urbański
Nowa odkrywka interglacjału na Winiarach koło Poznania - 104-143
Neuer Aufschluss des Interglazials in Winiary bei Poznań (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Roman Błachowski
Geneza i znaczenie iłów warwowych odkrytych we wnętrzu ozu - 144-149
The origin and chronology of varved clays lound out in the interior of an esker (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Pawłowski
Sprawozdanie i uwagi o III Międzynarodowej Konferencji Dyluwjalnej w Wiedniu (w dniach od 1-go do 5-go września 1936) oraz o wycieczkach w związku z tą konferencją odbytych (w dniach 3, 5, 6, 7-8, 9-25 września 1936 r.) - 150-193
Bericht und Bemerkungen über die III. intern. Quartärfonferenz in Wien und deren Exkursionen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Roman Kongiel
Rozważania nad zmiennością jeżowców - 194-250
Considérations sur la variabilite des Echinoides (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Sarmat okolic Szumska, Mizocza i Ostroga na Wołyniu - 251- 271
Le Sarmatien des environs de Szumska, de Mizocz et de Ostróg en Volhynie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego za rok 1936/37 - 272-276
Article Full Text, PDF

Zjazd P.T.G. w Zaleszczykach - 273
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism periodycznych biblioteki Pol. Tow. Geol. otrzymanych drogą wymiany - 277-282
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1937 r. - 283-286
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe od Komitetu Kasy im. Mianowskiego; Prof. dr Wilhelm Friedberg, doc. dr Bronisław Pawłowski, Prof. dr Józef Ujejski, dr Józef Kochman - 287
Article Full Text, PDF