ASGP 1934, Vol. 10

Juljan Tokarski ze współudziałem M. Kamieńskiego, Z. Pazdry, K. Smulikowskiego i M. Turnau
Pasmo Gór Czywczyńskich (Studium petrograficzno-geologiczne) - 1-504
La Chaîne de Czywczyn (Résumé)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 504

Marjan Książkiewicz & Stanisław Sokołowski
Remarques sur la geologie des montagnes de Czywczyn (Carpates Orientales) - 506-518
Uwagi o geologji Gór Czywczyńskich
Article Full Text, PDF

M. Gawłowska
Przyczynek do znajomości flory kopalnej w Cimoszkowicach - 519-545
Contribution do znajomości flory kopalnej w Cimoszkowiczach (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Gołąb
Toczeńce z gliny morenowej w Szelągu pod Poznaniem - 546-554
Rolisteine aus dem Moränenton von Szeląg bei Poznań (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Przegrzebki (Pectinidae) jury brunatnej okolic Krakowa - 555-573
Pectinidae du Jura moyen des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

H. Gams
Ueber das Alter der Flora und Fauna von Starunia - 574-576
O wieku flory i fauny ze Staruni
Article Full Text, PDF

Eugeniusz Panow
Stratygrafia kredy krakowskiej - 577-585
Sur la stratigraphie du cretace des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Tadeusz Wiśniowski (1865-1933) - 586-587
Article Full Text, PDF

Polskie Towarzystwo Geologiczne
Józef Siemiradzki - 587-588
Article Full Text, PDF

Członkowie Zarządu Głównego PTG
Oświadczenie (dot. rozprawy W. Teisseyre’a “Ze spraw organizacyjnych nauki polskiej”) - 589-590
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1933/34 - 591-595
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki Pol. Tow. Geol., otrzymanych drogą wymiany - 596-600
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1934 r. - 601-604
Article Full Text, PDF