ASGP 1923 (for 1921-22), Vol. 1

Władysław Szajnocha
Przekrój warstw karpackich między Ustroniem a źródłowiskami Wisły pod Magórką i Baranią - 1-20
Article Full Text, PDF

Władysław Żelechowski
Fauna otwornicowa z wiercenia w Lgocie koło Wadowic - 21-28
Article Full Text, PDF

Bohdan Świderski
Przyczynki do geologii okolic Szczawnicy - 29-35
Article Full Text, PDF

Marja Dylążanka
Warstwy inoceramowe z łomu w Szymbarku koło Gorlic - 36-80
Article Full Text, PDF

Władysław Szajnocha
Prof. Dr. Józef Grzybowski 1869-1922. Rys życia i prac naukowych - 81-92
Article Full Text, PDF

Władysław Żelechowski
Spis prac ogłoszonych drukiem przez Dra Józefa Grzybowskiego - 93-95
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
XIII Międzynarodowy Kongres Geologiczny w Brukseli w 1922 r. - 96-99
Article Full Text, PDF

Powstanie i dwa pierwsze lata Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921-1922) - 100-104
Article Full Text, PDF

Zamknięcie rachunkowe Pol. Tow. Geol. za rok 1921 i 1922 - 105-107
Article Full Text, PDF

Spis członków Pol. Tow. Geologicznego według stanu z dnia 31 XII. 1922 - 109-110
Article Full Text, PDF